CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Hiện tại Spa Sạch khách hàng sẽ thanh toán chi phí dựa các hình thức:

  1. Khách hàng đến trực tiếp
  2. Thanh toán chi phí với Nhân viên tại Spa Sạch.
  3. Thanh toán trực tiếp với nhân viên giao nhận dựa trên phiếu biên nhận.
  4. Chuyển khoản: ( liên hệ với Hotline để trao đổi trực tiếp )

chnh-sch-thanh-ton-spa-sch
shares