1. Khách hàng khi đến vui lòng cung cấp thông tin: Phiếu nhận sản phẩm hoặc tin nhắn xác nhận dịch vụ khi đặt dịch vụ Online (Khách hàng muốn đến Spa Sạch để nhận) thì sẽ được nhân viên Spa Sạch hỗ trợ giao sản phẩm.
 2. Khách hàng không thể cung cấp thông tin nhấn sản phẩm: Nhân viên Spa Sạch sẽ hướng dẫn khách hàng nhận sản phẩm khi cung cấp các thông tin sau:
 3. Thông tin cá nhân người đặt dịch vụ (Họ và tên/CMND/Số điện thoại).
 4. Cung cấp các thông tin về sản phẩm: Tên sản phẩm/hiệu/size,… của sản phẩm.
 5. Khách hàng ký xác nhận vào sổ của Spa Sạch và xác nhận phiếu nhận giày không còn giá trị sử dụng.
 6. Khách hàng muốn nhận sản phẩm trước lịch hẹn của Spa:
 7. Sản Phẩm đã hoàn thành tiến hành giao giày cho khách hàng (Có thông tin xác thực/Không có thông tin xác thực).
 8. Đang trong quá trình vệ sinh Spa Sạch thông báo khách hàng sẽ giữ lại sản phẩm để thực hiện vệ sinh
 9. Nếu khách hàng đồng ý: Tiếp tục vệ sinh.
 10. Nếu khách hàng không đồng ý: Tiến hành quy trình giao sản phẩm và Spa Sạch sẽ thông báo với khách hàng về việc không chịu trách nhiệm bất kỳ hư hại nào của sản phẩm trong và sau quá trình nhận sản phẩm.
 11. Chưa được vệ sinh: Xác nhận thông tin khách hàng và tiến hành trả sản phẩm của khách hàng theo đúng hiện trạng ban đầu (khách hàng sẽ kiểm tra). Đồng thời Spa Sạch sẽ thông báo với khách hàng về việc không chịu trách nhiệm bất kỳ hư hại nào của sản phẩm trong và sau quá trình nhận sản phẩm.
 12. Nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất đến với người tiêu dùng, Trong quá trình nhận sản phẩm khách hàng có thể kiểm tra chất lượng dịch vụ và sản phẩm trước nhận sản phẩm:
 13. Khách hàng có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên tại Spa để được hỗ trợ.
 14. Khách hàng có thể yêu cầu Nhân viên hỗ trợ cung cấp hình ảnh trước khi vệ sinh sản phẩm để kiểm tra, đối chiếu.
 15. Thời gian nhận sản phẩm (Thời gian nhận sản phẩm nhân viên sẽ thông báo với khách về quy định nhận sản phẩm):
 16. Thời gian hỗ trợ khách hàng đến nhận sản phẩm: Trong vòng 7 ngày khách hàng phải đến nhận sản phẩm hỗ trợ hoặc liên hệ với Nhân viên Spa Sạch thông qua Hotline hoặc Fanpage để sử dụng dịch vụ giao sản phẩm tận nơi.
 17. Quá thời gian hỗ trợ khách hàng đến nhận sản phẩm (Khách hàng vẫn chưa đến nhận sản phẩm và thanh toán):
 18. Quá 7 ngày theo quy định: Nhân viên sẽ liên hệ với khách hàng về việc nhận giày và thông báo với khách hàng về việc phí lưu trữ sản phẩm sẽ là 5.000 VND/ngày/đôi tính từ ngày nhân viên liên hệ.
 19. Quá 90 ngày theo quy định: Nếu khách hàng vẫn chưa thực hiện việc đến nhận sản phẩm và thanh toán chi phí Spa Sạch sẽ toàn quyền xử lý sản phẩm.