Trách nhiệm của Spa Sạch là làm sạch một cách tốt nhất sản phẩm khách hàng gửi đến theo từng dịch vụ. Tuy nhiên, khách hàng vui lòng lưu ý các thông tin sau đây Spa Sạch xin miễn trách nhiệm:

  1. Spa Sạch xin phép miễn trách nhiệm trong quá trình xử lý nguyên nhân do điểm yếu đặc trưng của chất liệu cấu tạo nên sản phẩm và một số dòng sản phẩm cụ thể. ( ví dụ: mất/tróc chữ, tróc sơn, sờn vải, loang/ ra màu, phai màu trong quá trình xử lý) Nhân viên Spa Sạch sẽ tư vấn và yêu cầu khách hàng ký tên xác nhận trước khi xử lý.
  2. Spa Sạch xin phép miễn trách nhiệm với những lỗi đã có trên sản phẩm trước khi khách hàng mang đến Spa Sạch để hỗ trợ.
  3. Spa Sạch xin phép miễn trách nhiệm với các trường hợp hư hại và mất mát xảy ra trong quá trình xử lý hoặc sau khi xử lý khi khách hàng yêu cầu sử dụng dung dịch bên ngoài và dịch vụ giao nhận bên thứ 3.
  4. Các quy định của Spa Sạch sẽ được cập nhập theo thời gian và sẽ cung cấp đầy đủ trên Fanpage và Website chính thức của Spa. Mọi thông tin chi tiết có thể liên hệ với Spa Sạch thông qua Hotline và Fanpage để được hỗ trợ.